fbpx
Plan online een afspraak

Huid- en lasertherapie Voorschoten verwerkt persoonsgegevens en medische gegevens over u, doordat u gebruikt maar van de diensten die Huid en lasertherapie Voorschoten verleent of omdat u deze zelf verstrekt.

 

Huid- en lasertherapie Voorschoten respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Huid- en lasertherapie Voorschoten.

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geslacht
  • Uw geboortedatum
  • BSN (kan opgehaald worden in de COV-check)
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)

 

  • Medische gegevens betreffende uw gezondheid relevant voor de behandeling
  • Documenten zoals verwijzingen of machtigingen
  • Eventueel foto’s voor het bijhouden van vorderingen en evaluaties
  • IP-adres van uw computer

 

Waarom verwerken wij deze gegevens

Het verwerken van uw persoonsgegevens is nodig om benodigde en goede zorg aan u te verlenen. Verder is het verwerken van deze gegevens noodzakelijk om:

-Om een zorgdossier aan te maken

-Contact met u op te kunnen nemen om bijvoorbeeld een afspraak met u in te plannen.

Dit kan telefonisch zijn, of wanneer u dat wenst, per e-mail wanneer u gelieve telefonisch niet bereikt kunt of wilt worden.

-Een behandelovereenkomst met u te kunnen ondertekenen*

-Om het zorgtraject te monitoren

-Voor de verslaglegging

 

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht, indien er sprake is van gedeclareerde zorg, om aan de zorgverzekeraar te kunnen aantonen dat wij de gekozen zorg mogen verlenen en dat het door ons gedeclareerde bedrag juist is. Voor deze controle zijn uw medische gegevens nodig en geven wij deze, indien nodig, door aan de zorgverzekeraar.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Het verstrekken van uw persoons- en medische gegevens aan derden wordt enkel uitgevoerd wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Huid- en lasertherapie Voorschoten heeft een geheimhoudingsplicht en zal alleen overleggen met andere specialisten bij uitgesproken en schriftelijke toestemming van de cliënt. Deze geheimhouding vervalt alleen wanneer Huid- en lasertherapie Voorschoten verplicht wordt op grond van wettelijke bepaling om deze informatie aan derden te verstrekken.

 

Hoe worden uw gegevens bewaart

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt in een (elektronisch) beveiligd zorgdossier. Wij zijn wettelijk verplicht namens de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) om uw dossier 15 jaar te bewaren. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zog. Wij houden ons aan de bewaartermijn van de WGBO.  

U heeft recht op inzage in uw persoonlijke gegevens en u mag deze ook altijd laten aanpassen, verwijderen of laten overdragen. Wetgeving verplicht ons wel dat u een legitimatie toont. Indien u een verzoekt wilt indienen, vragen wij u contact op te nemen via sandra@huidenlaservoorschoten.nl. Wij nemen uw aanvraag vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling.

Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij mogelijk onze werkzaamheden niet uitvoeren. U kunt bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Analyseren website bezoeken

Via de website van Huid- en lasertherapie Voorschoten worden algemene bezoekgegevens geanalyseerd, zoals het IP-adres van uw device en het tijdstip waarop u de website bezoekt. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van Google Analytics om het aantal website bezoeken bij te houden. Er wordt hier gebruik van gemaakt om het beheer van de website te weergeven en zaken zoals bezoekersstromen, klikgedrag, vindbaarheid, zoekresultaten en paginaweergaves te analyseren. Aan de hand van deze gegevens kan de website worden aangepast aan het gedrag van de bezoeker.

Wij verlenen Google geen toestemming tot het verspreiden van uw gegevens aan derden voor andere diensten.

 

Huid- en lasertherapie Voorschoten is als volgt te bereiken:

Postadres & vestigingsadres: Christiaan Huygensstraat 12, 2251 CH Voorschoten
KP registratienummer: 39103912788

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 78339863

 

Telefoonnummer: 071 – 203 20 99

E-mailadres: sandra@huidenlaservoorschoten.nl

 

*Het Informed consent is een verplicht onderdeel waarbij de patiënt toestemming geeft voor het uitvoeren van een (medische) behandeling. Om rechtsgeldig toestemming te geven heeft de patiënt het recht op begrijpelijke en zo volledig mogelijke informatie over de voorgestelde behandeling. Zo is ook de huidtherapeut verplicht gesteld, alvorens toestemming te vragen, eerst informatie te geven over het voorgenomen onderzoek of voorgestelde behandeling. Middels een behandelovereenkomst geeft u een akkoord op de huidtherapeutische dienstverlening.

 

Huidverzorgingstips & Acties

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste technieken en tips om je huid in topconditie te houden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

En geen zorgen over wekelijkse spam; daar houd ik ook niet van.