fbpx
Plan online een afspraak

Algemene voorwaarden

Wanneer u een afspraak maakt bij Huid- en lasertherapie Voorschoten, persoonlijk, telefonisch of via de e-mail, dan gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze worden meegestuurd bij de afspraakbevestiging.

 

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere interactie tussen Huid- en lasertherapie Voorschoten en de cliënt. Indien deze voorwaarden niet gelden, dient zowel schriftelijk als uitdrukkelijk door cliënt en Huid- en lasertherapie Voorschoten hiervan worden afgeweken.
 2. Kwaliteit
  Huid – en lasertherapie Voorschoten zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij wordt van de cliënt verwacht dat deze alle vragen naar eerlijkheid zal beantwoorden en eventuele wijzigen in gezondheid zal melden. Eventuele financiële wijzingen die kunnen optreden door verandering van behandeling in belang van de cliënt zullen van tevoren worden besproken.
 3. Afspraken annuleren
  De cliënt dient minimaal 24 uur van tevoren de afspraak te verplaatsen of te annuleren. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer dit korter dan 24 uur van tevoren wordt gedaan of de afspraak wordt niet nagekomen, zal Huid- en lasertherapie Voorschoten 50% van de kosten van de behandeling in rekening brengen en bij een consult zal er 50 euro in rekening worden gebracht.

  Huid- en lasertherapie Voorschoten zal ook minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren, behalve wanneer dit echt niet anders kan, door bijvoorbeeld ziekte of privéomstandigheden.

 4. Te laat komen
  De cliënt zal bij 10 minuten te laat komen worden gebeld, wanneer er nog ruimte in de agenda is, zal de afspraak doorgaan, wanneer dit niet het geval is, zal de afspraak worden geannuleerd en 50% van de kosten in rekening worden gebracht of 50 euro bij een consult.
 5. Betaling
  Alle prijzen van de behandelingen staan vermeldt op de website en op de prijslijst in de praktijk. De productprijzen staan niet vermeldt. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  De betaling dient direct na de behandeling te worden uitgevoerd per pin of creditcard. Contante betalingen worden niet aangenomen.
 6. Aanbiedingen
  Aanbiedingen zijn geldig in de periode die vermeldt staat bij de aanbieding. Hier wordt niet van afgeweken.
 7. Cadeaubonnen
  Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.
  Er zit geen geldigheidslimiet aan de cadeaubon.

 8. Persoonsgegevens en privacy statement
 • Tijdens het intakegesprek voorziet de cliënt de huidtherapeut van Huid- en lasertherapie Voorschoten van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een behandelplan en het uitvoeren van een behandeling.
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten verwerkt deze persoonlijke gegevens in het elektronisch patiëntendossier Zorgadmin.
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten heeft een geheimhoudingsplicht en zal alleen overleggen met andere specialisten bij uitgesproken en schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Deze geheimhouding vervalt alleen wanneer Huid- en lasertherapie Voorschoten verplicht wordt op grond van wettelijke bepaling om deze informatie aan derden te verstrekken.
 1. Aansprakelijkheid
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de huidtherapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevantie lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten doet er alles aan om de behandeling en de uitkomst hiervan te laten slagen. Toch kan het gebeuren dat niet het beoogde resultaat behaald wordt. Dit zal niet leiden tot restitutie van het betaalde bedrag. Samen met de cliënt zal er gekeken worden naar een passende oplossing.
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten mag een behandeling weigeren wanneer dit (medisch) niet verantwoordelijk gevonden wordt.
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten is niet aansprakelijk voor het niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is zij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een behandeling, tenzij vast komt te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten is niet aansprakelijk voor complicaties die ontstaan zijn door het niet navolgen van het nazorgprotocol door de cliënt. De cliënt draagt de verantwoording om deze nazorginstructies op te volgen.
 • Huid- en lasertherapie Voorschoten is aangesloten bij ‘Ik heb een klacht over een paramedicus’. De klacht wordt dan officieel afgehandeld door een derde partij.
 1. Verantwoording en eigen risico
 • Alle opdrachten van cliënt aan Huid- en lasertherapie Voorschoten worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Huid- en lasertherapie Voorschoten verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • De cliënt is 18 jaar of ouder en anders wordt deze verantwoordelijkheid gedragen door een ouder of voogd.
 1. Klachten
  De klacht mag gemeld worden bij Huid- en lasertherapie Voorschoten en/of bij de klachtenafhandeling van klachtenloket paramedici.
 1. Beschadiging en diefstal
  Huid- en lasertherapie Voorschoten heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de cliënt wanneer zij, meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Heb je een vraag of wil je een vrijblijvend consult boeken?

Huidverzorgingstips & Acties

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste technieken en tips om je huid in topconditie te houden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

En geen zorgen over wekelijkse spam; daar houd ik ook niet van.